+ 48 12 6335154    
 mistia@mistia.org.pl
  facebook
  twitter
Slider

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do siedziby MISTiA przy ulicy Floriańskiej 31 (I p.), na kolejne spotkanie Forum Zdrowia Publicznego, które odbędzie się 31 października 2018 r. (środa) – w godzinach 10.00 – 13.00

Temat spotkania: Branżowy Kodeks Dobrych Praktyk Medycznych.

Spotkanie poprowadzi radca prawny, doświadczony trener.

 Z poważaniem,

Agnieszka Majewska-Siwek

Koordynator Forum

Kraków, 24 września 2018 r.

 

 

Zapraszam na ostatnie w tej kadencji jst spotkanie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów  Małopolski,  które  odbędzie  się 3 października 2018 r., o godz. 12.00 w  sali seminaryjnej (I piętro), w  siedzibie  FRDL  Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji  w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 31.

Gościem Forum będzie Pan Jarosław Flis ‒  doktor habilitowany nauk społecznych, socjolog, publicysta i komentator polityczny, 

który przedstawi Państwu temat:

Wybory włodarzy doświadczenia i obciążenia.

Serdecznie zachęcam do udziału w spotkaniu.

 

Grażyna Koprowska

Koordynator Forum

 

 

Szanowni Państwo,

Zapraszam na spotkanie Małopolskiego Forum Pełnomocników ds. Uzależnień, które odbędzie się 16 października 2018 r. (WYJĄTKOWO WE WTOREK!!!!), w godzinach 10.00-13.00, w siedzibie FRDL MISTiA, przy ul. Floriańskiej 31, I piętro w Krakowie.

Temat spotkania: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym

 

Gościem Forum będzie pedagog, mediator, specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

Font Resize
Kontrast Tytułów