Slider

Kraków. 13 maja 2019 r.

Serdecznie zapraszam na spotkanie Małopolskiego Forum Kultury, które odbędzie  się 30 maja 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 31 (I piętro).

Temat spotkania:

Praktyczna weryfikacja stosowanych przez jednostki kultury zapisów regulaminów
udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro – w poszukiwaniu dobrych praktyk”

omówi, radca prawny, pełnomocnik w postępowaniach przed KIO, audytor wewnętrzny i audytor systemu ISO, od 15 lat manager zespołów odpowiedzialnych za udzielanie i kontrolę zamówień.

Z poważaniem,

Grażyna Koprowska

Koordynator Forum

Zapraszam na spotkanie Forum wyjątkowo we środę 29 maja br. Tematem spotkania będą „Zasady sporządzania bilansu skonsolidowanego jst za rok 2018„. Omówi go – wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autorka pozycji książkowych i wielu publikacji z zakresu finansów publicznych.

Spotkanie odbędzie się w budynku przy ul. Szlak 65 (parter, sala konferencyjna), początek o godz. 10.00.

Zachęcam do wzięcia udziału w spotkaniu

Mirosława Karkowska

Koordynator Forum

Kraków, 8 maja 2019 r.

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu członków Forum, które odbędzie się 29 maja 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie przy ul. Floriańskiej 31 (I piętro).

Temat spotkania:

„Zamówienia publiczne w orzeczeniach uniewinniających od zarzutu popełnienia czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych i łagodzących wymierzone kary”

przedstawi Pan Mateusz Winiarz, Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Krakowie, były zastępca prezesa regionalnej izby obrachunkowej, były arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, praktyk w zakresie finansów publicznych i zamówień publicznych, wykładowca akademicki, trener i autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych i dyscypliny finansów publicznych.

Z poważaniem,

Grażyna Koprowska

Koordynator Forum, e-mail: grazyna.koprowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów