+ 48 12 6335154     +48 12 6341670     mistia@mistia.org.pl
Slider

Kraków, 13 listopada 2018 r.

 

Serdecznie zapraszam do udziału w wizycie studyjnej Małopolskiego Forum Kultury w Domu Kultury INSPIRO, które odbędzie się 29 listopada 2018 r. w godzinach od 11.00 do 13.00  w  siedzibie  FUNDACJI  DOM  KULTURY  INSPIRO, Podłęże 160, 32-003 Podłęże.

Wszystkich, którzy pragną wziąć udział w wizycie studyjnej Forum proszę o przesłanie do dnia 23 listopada 2018 r. wypełnionej kary zgłoszenia  na adres  e-mail: grazyna.koprowska@mistia.org.pl

Z poważaniem,

Grażyna Koprowska

Koordynator Forum

 

karta zgłoszenia

Kraków, 18 września  2018 r.

 

Serdecznie zapraszam do udziału w kolejnym spotkaniu członków Forum, które odbędzie się 27 września 2018 r. w godzinach od 10.00 do 13.00 w siedzibie FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie przy ul. Floriańskiej 31 (I piętro).

Read More

Kraków, 5 lip­ca 2018 r.

Serdecznie zapraszam do udzi­ału w kole­jnym spotka­niu członków Forum, które odbędzie się 26 lip­ca 2018 r. w godz­i­nach od 10.00 do 13.00 w siedz­i­bie FRDL Małopol­skiego Insty­tu­tu Samorzą­du Tery­to­ri­al­nego i Admin­is­tracji
w Krakowie przy ul. Flo­ri­ańskiej 31 (I piętro).

 

Tem­at spotka­nia:

Proste ścież­ki innowacji – jak być innowa­cyjnym

omówi  Pani Ewa Ryłko ‒ psy­cholog, były pra­cown­ik dydak­ty­czny w Insty­tu­cie Socjologii UJ, doświad­c­zony tren­er prowadzą­cy szkole­nia z zakre­su pra­cy w zes­pole i relacji między­ludz­kich

 

Z poważaniem,

Graży­na Koprows­ka

Koor­dy­na­tor Forum

Font Resize
Kontrast Tytułów