Slider

Szanowni Państwo,

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do siedziby MISTiA przy ulicy Floriańskiej 31 (I p.), na kolejne spotkanie Forum Zdrowia Publicznego, które odbędzie się 28 sierpnia 2019 r. (środa) – w godzinach 10.00 – 13.00

Temat spotkania: Nowe zasady kontroli NFZ.

Gościem Forum będzie  radca prawny, zajmująca się prawem medycznym, cywilnym i gospodarczym, posiadająca duże doświadczenie w sporządzaniu umów, prowadzeniu sporów sądowych i postępowań egzekucyjnych. Pisze artykuły, prowadzi szkolenia, seminaria i webinary na temat kontraktowania (zawierania umów z NFZ), wykonywania tych umów oraz ich kontroli, a także o działalności leczniczej.

 

Z poważaniem,

Agnieszka Majewska-Siwek

Koordynator Forum

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do siedziby MISTiA przy ulicy Floriańskiej 31 (I p.), na kolejne spotkanie Forum Zdrowia Publicznego, które odbędzie się 31 lipca 2019 r. (środa) – w godzinach 10.00 – 13.00

Temat spotkania: Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia – opis przedmiotu zamówienia
i pozacenowe kryteria oceny ofert a zasada zachowania uczciwej konkurencji.

Gościem Forum będzie radca prawny, członek SKO w Krakowie, doświadczony wykładowca.

 Z poważaniem,

Agnieszka Majewska-Siwek

Koordynator Forum

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do siedziby MISTiA przy ul. Floriańskiej 31 (I p.), na kolejne spotkanie Forum Zdrowia Publicznego, które odbędzie się 26 czerwca 2019 r. (środa) – w godzinach 10.00 – 13.00

Temat spotkania:  Zmiany w przepisach, ratownictwo medyczne, opieka nocna i świąteczna, trudny pacjent i sprawy związane z wzajemną komunikacją.

Gościem Forum będzie Pan Kierownik Działu Skarg i Wniosków NFZ w Krakowie.

 

Z poważaniem,

Agnieszka Majewska-Siwek

Koordynator Forum

 

Font Resize
Kontrast Tytułów