+ 48 12 6335154     +48 12 6341670     mistia@mistia.org.pl
Slider

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na spotkanie szkoleniowe członków Forum Koordynatorów Zarządzania Kryzysowego, które odbędzie się w poniedziałek 17 września br. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej budynku przy ul. Szlak 65 w Krakowie (sala na parterze)

 

Tematem szkolenia będą: Obiekty energetyki jądrowej. Awarie, systemy powiadamiania i alarmowania mieszkańców.

 

Szkolenie poprowadzi Pan dr hab. Krzysztof Kozak – Kierownik Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych, Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Serdecznie zapraszam na spotkanie szkoleniowe członków Forum Koordynatorów Zarządzania Kryzysowego, które odbędzie się w poniedziałek 16 lipca br.

Dzięki uprzejmości Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie spotkanie szkoleniowe odbędzie się na Zaporze Wodnej w Dobczycach, ul. Góra Jałowcowa 1.

Tematem szkolenia będą: Zasady funkcjonowania Zbiornika Wodnego i Zapory
w Dobczycach w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
.

Wejście na obiekt będzie odbywać się z zachowaniem „Zasad ochrony obiektu hydrotechnicznego oraz ruchu osobowego i materiałowego” co wiąże się z wcześniejszym przygotowaniem i przekazaniem listy osób wchodzących na zaporę.

W związku z powyższym proszę o wypełnienie załączonej karty zgłoszeniowej i odesłanie
e-mailem na adres: mazur@mistia.org.pl w terminie do 11 lipca br.

Dla osób chcących skorzystać z wspólnego dojazdu z Krakowa, będzie możliwość transportu busem, który odjedzie o godz. 10.00 z ul. Pawiej w Krakowie (przy Hotelu Warszawskim
i Hotelu Polonia, przed skrzyżowaniem z ulicą Basztową). Proszę o podanie na karcie zgłoszeniowej nr telefonu komórkowego w celach wyłącznie związanych z ewentualnym kontaktem przed odjazdem.