Slider

 Szanowni Państwo,

zapraszam na kolejne spotkanie Forum Urzędników Europejskich, które odbędzie się
11 czerwca br.(wtorek) w godz. 10.00-13.00, w siedzibie FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, ul. Floriańska 31, I p.

Temat spotkania: Realizacja projektów – najczęstsze problemy.

Gościem Forum będzie Pan Hubert Guz – zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Majewska-Siwek

Koor dynator Forum

Szanowni Państwo,

zapraszam na kolejne spotkanie Forum Urzędników Europejskich, które odbędzie się
7 maja br.(wtorek) w godz. 10.00-13.00, w siedzibie FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, ul. Floriańska 31, I p.

Temat spotkania: Kontrola zamówień publicznych w ramach RPO WM – najczęściej stwierdzane nieprawidłowości.

 Gościem Forum będzie Pani Bogusława Strzelichowska – p.o. zastępcy Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Majewska-Siwek

 

Koor dynator Forum

Font Resize
Kontrast Tytułów