Kraków, 19  lutego 2019 r.

Zapraszam    na    spotkanie   Forum    Sekretarzy  Samorządów  Polski  Południowej,  które   odbędzie  się  5 marca  2019 r.,  o godz.  10.00  w sali konferencyjnej SHU „KŁOS” w  Krakowie  przy ul. Szlak 65 (parter).

Program spotkania:

10.00–10.45 

Zasady funkcjonowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa Katarzyna Kiwior, Kierownik Oddziału Spraw Obronnych

10.45– 11.30

Uwarunkowania prawne, organizacja, zadania i funkcjonowanie ochrony ludności – obrony cywilnej na szczeblu województwa, powiatu i gminy Piotr Gacal, Kierownik Oddziału Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

11.30–11.45

Przerwa kawowa

11.50–13.00

System Zarządzania Kryzysowego – województwo, powiat i gmina Krzysztof Celusta, Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu.

Koordynator Forum Grażyna Koprowska: grazyna.koprowska@mistia.org.pl