Slider

Kraków 15 maja 2019 r.

 

Zapraszam na spotkanie Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej, które odbędzie się 6 czerwca 2019 r. (wyjątkowo w czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej SHU KŁOS w Krakowie, przy ul. Szlak 65 (parter).

Temat spotkania:

Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych. Nowe druki ofert.

omówi:  doświadczony trener, były pracownik MPiPS, specjalista z zakresu przekazywani i rozliczania dotacji

Serdecznie zachęcam do udziału w spotkaniu.

Grażyna Koprowska

Koordynator Forum, e-mail: grazyna.koprowska@mistia.org.pl

 

Kraków, dn. 17 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że konferencja szkoleniowa członków Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji odbędzie się w terminie 5 – 7 czerwca 2019 r. w Hotelu „WILGA”, ul. Zdrojowa 9 43-450 USTROŃ.

Tytuł konferencji szkoleniowej:

DOSKONALENIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Ramowy program konferencji szkoleniowej:

5 czerwca 2019 r. (środa)

  • godz. 18.00 przyjazd do hotelu (rejestracja uczestników od godz. 18.00)
  • 20.30 kolacja

6 czerwca 2019 r. (czwartek)

  • sesja przedpołudniowa

„Przekazywanie i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych. Nowe druki ofert
zajęcia prowadzi, doświadczony trenerbyły pracownik MPiPS, specjalista w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji.

  • sesja popołudniowa
  • c.d. „Przekazywanie i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych. Nowe druki ofert.

7 czerwca  2019 r. (piątek)

  • sesja przedpołudniowa

Udzielanie informacji publicznej w JST w kontekście Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych„ zajęcia prowadzi, doświadczony trener  z zakresu ochrony danych osobowych, systemów teleinformatycznych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Zakończenie konferencji szkoleniowej w godzinach popołudniowych.

Uprzejmie prosimy o odesłanie załączonej Karty Zgłoszenia mailem na adres: grazyna.koprowska@mistia.org.pl lub faxem 12 633 51 54 w terminie do 15 maja 2019 r.

 

Sekretarze Miast, Gmin i Powiatów oraz Województw

 Szanowni Państwo,

mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w IV edycji Krajowego Kongresu Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego, organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Krajową Radę Forów Sekretarzy JST, który odbędzie się w dniach 19-20 września 2019 r. w Hotelu Novotel **** w Warszawie (dawny Hotel Forum ).

Krajowy Kongres Sekretarzy jest przedsięwzięciem na skalę ogólnopolską, skierowanym do sekretarzy JST. Jego celem jest integracja środowiska sekretarzy, wymiana doświadczeń oraz debata wokół najbardziej aktualnych zagadnień oddziałujących na codzienną pracę kadr samorządowych.

Program Krajowego Kongresu Sekretarzy, jak co roku, powstaje w dialogu ze środowiskiem sekretarzy w jednostkach samorządu terytorialnego z całej Polski i pod przewodnictwem Krajowej Rady Forów Sekretarzy. Fundacja stara się odzwierciedlać pełne spektrum ważnych zagadnień dla administracji samorządowej. Dążymy do tego, aby Kongres był miejscem debaty z przedstawicielami władz centralnych, którzy mają bezpośredni wpływ na przepisy prawa oddziałujące na funkcjonowanie samorządów.

Zakres merytoryczny Kongresu w tym roku dotyczył będzie m.in. dbałości o sprawną pracę urzędu, optymalizacji kosztów administracyjnych, motywowania pracowników samorządowych, cyberbezpieczeństwa oraz modernizacji i integracji systemów informatycznych w urzędach.

Oprócz wykładów, prelekcji i paneli dyskusyjnych w programie Kongresu zostanie także zarezerwowany czas na spotkania sieciowe pozwalające budować i rozszerzać trwałe kontakty sprzyjające efektywnej wymianie informacji i doświadczeń zawodowych.

IV Krajowy Kongres Sekretarzy będzie dla nas wydarzeniem wyjątkowym, bowiem 30 lat temu 18 września 1989 roku została powołana do życia Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Poprzednie edycje Krajowego Kongresu Sekretarzy gromadziły ponad 300 uczestników – sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, ekspertów krajowych i gości zagranicznych.

Ufamy, że Krajowy Kongres Sekretarzy będzie dla Państwa impulsem do dalszych działań, a dzięki nabytym kontaktom i zawartym znajomościom, wymianie doświadczeń i poznaniu nowych, dobrych praktyk realizacji Państwa zadań stanie się wydarzeniem, dzięki któremu będą Państwo mogli sprawniej realizować codzienne obowiązki i wdrażać w praktyce zdobytą wiedzę.

Dlatego już dzisiaj prosimy o zarezerwowanie terminu w swoim kalendarzu i przybycie na IV Krajowy Kongres Sekretarzy w Warszawie.

Liczmy na Państwa wsparcie i obecność!

Z wyrazami szacunku,

dr Cezary Trutkowski
Prezes Zarządu
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Grzegorz Frugalski
Przewodniczący
Krajowej Rady Forów Sekretarzy

Rekrutację koordynuje Grażyna Koprowska, tel. 12/634 16 70, e-mail: grazyna.koprowska@mistia.org.pl

Zapraszamy na relację z III Krajowego Kongresu Sekretarzy

Dodatkowe informacje na stronie www.kongressekretarzy.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów