Kraków, 15 października 2018 r.

 

Zapraszam    na    spotkanie   Forum    Sekretarzy   Samorządów   Polski   Południowej,  które   odbędzie  się  6 listopada 2018 r.,  o godz.  10.00  w sali konferencyjnej SHU „KŁOS” w  Krakowie  przy ul. Szlak 65 (parter).