Slider

Kraków, 1 lipca  2019 r.

 

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu Forum, które odbędzie się 31 lipca 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie przy ul. Floriańskiej 31 (I piętro).

Temat spotkania:

„NIGDY NIE PRZESTAJEMY SIĘ UCZYĆ – nowe myślenie i praktyka społeczna uczenia się przez całe życie”

przedstawi:  psycholog, były pracownik dydaktyczny w Instytucie Socjologii UJ, doświadczony trener prowadzący szkolenia z zakresu pracy w zespole i relacji międzyludzkich.

Z poważaniem,

Grażyna Koprowska, Koordynator Forum, e-mail: grazyna.koprowska@mistia.org.pl

 

 

Kraków, 5 kwietnia  2019 r.

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu członków Forum, które odbędzie się 24 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie przy ul. Floriańskiej 31 (I piętro).

Temat spotkania:

„Podpis elektroniczny w praktyce”

przedstawi: absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii – Uniwersytetu Wrocławskiego. Audytor wewnętrzny SZBI (ISMS) zgodnego z normą ISO 27001. Pracownik merytoryczny organu administracji publicznej. Freelancer – doradca, konsultant i szkoleniowiec.. Pełni funkcje administratora bezpieczeństwa informacji (ABI)/ inspektora ochrony danych (IOD). Szkoli w tematach związanych z informatyzacją administracji publicznej, podpisu elektronicznego, usług uwierzytelniania, e-podatków, bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej. Autor publikacji związanych m.in. z tematem ochrony danych osobowych, informatyzacji urzędów, dostępu do informacji publicznej, podpisu elektronicznego, instrukcji kancelaryjnej. Współpracuje z wydawnictwem „Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza” Sp. z o.o., Wydawnictwem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Z poważaniem,

Grażyna Koprowska

Koordynator Forum, e-mail: grazyna.koprowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów