+ 48 12 6335154     +48 12 6341670     mistia@mistia.org.pl
Slider

Patronat medialny:

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na listopadowe spotkanie Forum – Konferencję z okazji 20-lecia Małopolskiego Forum Pomocy Społecznej, która odbędzie się 26 listopada br. (poniedziałek), w godz. 10.00–14.00, na parterze w budynku Spółdzielni Handlowo-Usługowej przy ul. Szlak 65.

Program konferencji
Jak pomagać osobom bezdomnym  – dobre praktyki, sprawdzone rozwiązania”

 

9.15 Recepcja uczestników

 

10.00

 

Otwarcie konferencji – Anna Łyżwa, Dyrektor FRDL MISTiA

 

  •  

 

Wystąpienia:

Jacek Kowalczyk – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej MUW,

Andrzej Bukański – Przewodniczący Zarządu Forum,

Agnieszka Majewska-Siwek – koordynator Forum

 

Pomoc społeczna – między solidarnością a klientelizmem,
s. Małgorzata Chmielewska, Wspólnota Chleb Życia, Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia
 

11.20

 

Przerwa kawowa

 

11.40
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” – doświadczenia i perspektywy,
Mariusz Andrukiewicz, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”
 
„Bezdomność wczoraj i dziś” –  znaczenie standaryzacji usług społecznych w procesie zapobiegania i rozwiązywania problemu bezdomności,
Jacek Marciniak, Kierownik Działu ds. Bezdomnych MOPS w Katowicach, Członek Śląskiego Stowarzyszenia Forum na Rzecz Osób Bezdomnych oraz Towarzystwa Pomocy im Św. Brata Alberta.·
  •           Dyskusja, pytania do wykładowców

 

13.00             Poczęstunek – tort jubileuszowy

 

formularz zgłoszeniowy

 

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na spotkanie Małopolskiego Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się 22 października br. (poniedziałek), w godz. 10.00–13.00, na parterze w budynku Spółdzielni Handlowo-Usługowej przy ul. Szlak 65.

Temat spotkania: Prowadzenie postępowania w sprawie potwierdzania prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej.

 Gościem Forum będzie członek SKO w Krakowie, doświadczony trener.

 

Z poważaniem,

Agnieszka Majewska-Siwek

Koordynator Forum

 

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na spotkanie Małopolskiego Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się 24 września br. (poniedziałek), w godz. 10.00–13.00, na parterze w budynku Spółdzielni Handlowo-Usługowej przy ul. Szlak 65.

Program  spotkania:

  • Walne zebranie członków forum – wybory zarządu, zmiany w statucie,
  • Spotkanie z Panem Jackiem Kowalczykiem – Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, w trakcie którego poruszone zostaną takie kwestie jak:
  1. Pomoc w formie schronienia w świetle nowych rozwiązań w ustawie o pomocy społecznej, analizy pierwszego rejestru miejsc schronienia oraz przeprowadzanych kontroli
  2. – Informacja nt. aktualnego stanu prac nad budżetem na 2019 r. w zakresie zadań OPS,

Z poważaniem,

Agnieszka Majewska-Siwek

Koordynator Forum

Font Resize
Kontrast Tytułów