Slider

Serdecznie zapraszam na spotkanie Małopolskiego Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się 29 lipca 2019 r. (poniedziałek), w godz. 10.00–13.00, na parterze w budynku Spółdzielni Handlowo-Usługowej przy ul. Szlak 65.

Gościem Forum będzie prawnik, policjant, pomysłodawca stworzenia punktów interwencji kryzysowej funkcjonujących przy jednostkach policji i zwalczających przestępczość narkotykową oraz pomieszczeń określanych mianem „Niebieskich Pokoi”, które dzisiaj funkcjonują w większości jednostek na terenie całego kraju; współpomysłodawca stworzenia struktur  do zwalczania patologii, demoralizacji
i przestępczości nieletnich. Doświadczony wykładowca, konsultant i praktyk.

Temat spotkania: Przemoc wobec osób niepełnosprawnych i osób w późnej dorosłości.

 Z poważaniem,

Agnieszka Majewska-Siwek – koordynator Forum

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność zaprosić Państwa na wyjazdowe spotkanie Małopolskiego Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się 3-5 czerwca w Zakopanem.

Podczas spotkania omówione zostaną takie zagadnienia jak:

  • RODO po roku obowiązywania
  • Procedura odebrania dziecka z rodziny
  • Nowelizacje w obszarze pomocy społecznej i Kpa 2019 r.
  • Nowości i zagadnienia orzecznicze dotyczące przyznawania świadczeń wychowawczych – nowelizacja 500 plus
  • Nowości orzecznicze i praktyczne zagadnienia dotyczące dps m.in. skierowanie a umieszczenie w dps,  relacja między decyzją wydawaną przez OPS a PCPR, przymusowe doprowadzenie do dps, ustalanie opłaty wstecz, nowe trendy orzecznicze po uchwale NSA

Wykładowcami będą doświadczeni wykładowcy, członkowie SKO w Krakowie.

Font Resize
Kontrast Tytułów