Slider

Szanowni Państwo,

zapraszam na spotkanie Małopolskiego Forum Pełnomocników ds. Uzależnień, które odbędzie się 15 listopada 2019 r. (piątek) w godzinach 10.00-13.00, w siedzibie FRDL MISTiA, przy ul. Floriańskiej 31, I piętro w Krakowie.

Temat spotkania: Przesłanki do leczenia odwykowego i gromadzenie materiałów przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w świetle przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przepisów o ochronie danych osobowych.

Gościem Forum będzie prawnik, kierownik Referatu Obrotu Napojami Alkoholowymi UMK, Wiceprzewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pełnomocnik sądowy Komisji.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Majewska-Siwek – Koordynator Forum

Szanowni Państwo,

zapraszam na spotkanie Małopolskiego Forum Pełnomocników ds. Uzależnień, które odbędzie się 4 października 2019 r. (piątek) w godzinach 10.00-13.00, w siedzibie FRDL MISTiA, przy ul. Floriańskiej 31, I piętro w Krakowie.

Temat spotkania: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Gościem Forum będzie doktor nauk prawnych, radca prawny, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego; konsultant prawny kilku ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie pomocy społecznej.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Majewska-Siwek

Koordynator Forum

Szanowni Państwo,

zapraszam na spotkanie Małopolskiego Forum Pełnomocników ds. Uzależnień, które odbędzie się 6 września 2019 r. (piątek) w godzinach 10.00-13.00, w siedzibie FRDL MISTiA, przy ul. Floriańskiej 31, I piętro w Krakowie.

Temat spotkania: Nowy wymiar – przemocy, uzależnień, pornografii, hazardu. Jak wysokie technologie wpływają na ludzi?

Gościem Forum będzie pedagog z doświadczeniem zawodowym jako trener w obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym procedury „Niebieska Karta”. Od kilku lat aktywnie działa
w obszarze rozwoju osób związanych zawodowo z administracją publiczną. Współprowadzi szkolenia w zakresie zadań KRPA ze specjalistami z PARPA.

 

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Majewska-Siwek

Koordynator Forum

Font Resize
Kontrast Tytułów