Slider

 Szanowni Państwo,

zapraszam na spotkanie Małopolskiego Forum Pełnomocników ds. Uzależnień, które odbędzie się 5 kwietnia 2019 r. (piątek) w godzinach 10.00-13.00, w siedzibie FRDL MISTiA, przy ul. Floriańskiej 31, I piętro w Krakowie.

Temat spotkania: Przekazywanie i rozliczania dotacji w trybie ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych – wybrane zagadnienia.

Gościem Forum będzie doświadczony trener, były pracownik MPiPS, specjalista w zakresie przekazywania
i rozliczania dotacji.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Majewska-Siwek

Koordynator Forum

Szanowni Państwo,

zapraszam na spotkanie Małopolskiego Forum Pełnomocników ds. Uzależnień, które odbędzie się 8 marca 2019 r. (piątek) w godzinach 10.00-13.00, w siedzibie FRDL MISTiA, przy ul. Floriańskiej 31, I piętro w Krakowie.

Temat spotkania: Substancje zabronione – narkotyki, dopalacze.

Gościem Forum będzie Pani Katarzyna Kudyba – pedagog z doświadczeniem zawodowym jako trener w obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym procedury „Niebieska Karta”. Od kilku lat aktywnie działa w obszarze rozwoju osób związanych zawodowo z administracją publiczną. Współprowadzi szkolenia w zakresie zadań KRPA ze specjalistami z PARPA.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Majewska-Siwek – koordynator Forum

Font Resize
Kontrast Tytułów