+ 48 12 6335154     +48 12 6341670     mistia@mistia.org.pl
Slider

Szanowni Państwo,

zapraszam na przedświąteczne spotkanie Małopolskiego Forum Pełnomocników ds. Uzależnień, które odbędzie się
7 grudnia 2018 r. (piątek) w godzinach 10.00-13.00, w siedzibie FRDL MISTiA, przy ul. Floriańskiej 31, I piętro
w Krakowie.

Temat spotkania: Wybrane zmiany prawne istotne dla pełnomocników ds. uzależnień.

Gościem Forum będzie Pani Mariusz Nawrot – prawnik, Kierownik Referatu Obrotu Napojami Alkoholowymi UM Krakowa, Wiceprzewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pełnomocnik sądowy Komisji.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Majewska-Siwek

Koordynator Forum

Szanowni Państwo,

Zapraszam na spotkanie Małopolskiego Forum Pełnomocników ds. Uzależnień, które odbędzie się 16 października 2018 r. (WYJĄTKOWO WE WTOREK!!!!), w godzinach 10.00-13.00, w siedzibie FRDL MISTiA, przy ul. Floriańskiej 31, I piętro w Krakowie.

Temat spotkania: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym

 

Gościem Forum będzie pedagog, mediator, specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

Szanowni Państwo,

zapraszam na spotkanie Małopolskiego Forum Pełnomocników ds. Uzależnień, które odbędzie się 7 września 2018 r. (piątek), w godzinach 10.00-13.00, w siedzibie FRDL MISTiA, przy ul. Floriańskiej 31, I piętro w Krakowie.

Temat spotkania: Przymusowe leczenie odwykowe – wybrane aspekty.

Gościem Forum będzie sędzia, autorka książki „Ochrona zdrowia psychicznego”.

 Z wyrazami szacunku,

Agnieszka Majewska-Siwek

Koordynator Forum

Read More
Font Resize
Kontrast Tytułów