Zapraszam na spotkanie Forum 28 maja br., które poświęcone będzie tematowi „Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2020 r.”,  omówi go – radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, specjalista z prawa pracy, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, absolwent kierunków: prawo, administracja na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Program spotkania przedstawia się nastepująco:

 1. Rozkład czasu pracy – zasady tworzenia i modyfikacji harmonogramów czasu pracy, termin przekazania grafików, harmonogramy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Dobowy i tygodniowy odpoczynek pracownika.
 3. Ewidencja czasu pracy ze szczególnym uwzględnieniem tzw. przestoju oraz pracy zdalnej.
 4. Nadgodziny – polecenie pracy w godzinach nadliczbowych, ewidencjonowanie, ograniczenia podmiotowe i czasowe, zasady rekompensowania.
 5. Nadgodziny kadry zarządzającej oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.
 6. Pojęcie dnia wolnego z tyt. przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy oraz prawidłowe rekompensowanie pracownikowi pracy w takim dniu.
 7. Praca w niedzielę i święto oraz jej rekompensowanie.
 8. Problematyka naruszenia doby pracowniczej przy wydłużonej pracy w niektórych dniach tygodnia – propozycje rozwiązań.
 9. Problematyka wyjść prywatnych u pracodawcy samorządowego.
 10. Dopuszczalność i warunki stosowania instrumentów uelastyczniania czasu pracy, w szczególności: ruchomych rozkładów czasu pracy oraz indywidualnego rozkładu czasu pracy ze szczególnym uwzględnieniem pracy zdalnej.
 11. Treść umowy o pracę „niepełnoetatowca” dotycząca liczby godzin, z przekroczeniem których pracownik nabywa prawo do dodatku.
 12. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika z zakresu przepisów o czasie pracy – działania wypełniające znamiona wykroczenia i skutkujące wszczęciem postępowania wykroczeniowego, osoby odpowiedzialne.

Spotkanie odbędzie się wyjątkowo w godz. 12.00-15.00, link do rejestracji dostępny dla członków Forum.

Pozdrawiam i zachęcam do udziału w spotkaniu

Mirosława Karkowska

Koordynator Forum