Slider

Zapraszam na spotkanie Forum 24 września br., które poświęcone będzie tematowi „Planowanie przestrzenne w gminie„. Gościem Forum będzie – specjalista w zakresie prawa budowlanego i planowania przestrzennego, długoletni pracownik Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, wieloletni wykładowca FRDL.

Spotkanie odbędzie się w budynku przy ul. Szlak 65 (parter, sala konferencyjna), początek o godz. 10.00.

Zachęcam do udziału w spotkaniu

Mirosława Karkowska

Koordynator Forum

Zapraszam na spotkanie Forum 27 sierpnia br., poświęcone będzie tematowi „Osuwiska – problem społeczny, prawny i administracyjny”, który przedstawi – kierownik Centrum Geozagrożeń Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, absolwent W. Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, gdzie obronił pracę doktorską w zakresie wykorzystania nowoczesnych metod w badaniach osuwisk, autor licznych publikacji w zakresie osuwisk i zagrożeń geologicznych, współautor dokumentacji monitoringu osuwisk oraz map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, członek wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków Woj. Małopolskim.

Spotkanie odbędzie się w budynku przy ul. Szlak 65 (parter, sala konferencyjna), początek o godz. 10.00.

Zachęcam do udziału w spotkaniu

Mirosława Karkowska

Koordynator Forum

Fora, Forum Gospodarki Przestrzennej Gmin
Fora, Forum Gospodarki Przestrzennej Gmin
Font Resize
Kontrast Tytułów