Zapraszam na spotkanie 26 marca br., które poświęcone będzie tematowi „Zasady uwzględniania środowiska przyrodniczego, w tym form ochrony przyrody, bioróżnorodności, wybranych ekosystemów oraz korytarzy ekologicznych podczas ustanawiania MPZP”. Gościem Forum będzie – mgr biologii; ekspert
z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody; członek korpusu SC; wykładowca dysponujący wieloletnim doświadczeniem zawodowym nabytym w instytucjach i urzędach państwowych, posiada wieloletnie doświadczenie
w przygotowywaniu i weryfikowaniu dokumentacji wymaganej w ramach ocen oddziaływania na środowisko.

Spotkanie odbędzie się w budynku przy ul. Szlak 65 (parter, sala konferencyjna), początek o godz. 10.00.

Zachęcam do udziału w spotkaniu Forum

Mirosława Karkowska

Koordynator Forum