Slider

Zapraszam na spotkanie Forum 28 maja br., które poświęcone będzie tematowi „Wybrane zagadnienia  z zakresu opłaty adiacenckiej„. Gościem Forum będzie – magister inżynier geodezji i kartografii, geodeta uprawniony pełniący obecnie funkcję geodety powiatowego, od 2004 r. zawodowo związany z administracją publiczną, posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń w dziedzinie  geodezji i kartografii, gospodarowania nieruchomościami.

Spotkanie odbędzie się w budynku przy ul. Szlak 65 (parter, sala konferencyjna), początek o godz. 10.00.

Zachęcam do wzięcia udziału w spotkaniu

Mirosława Karkowska

Koordynator Forum

Zapraszam na spotkanie Forum 17 kwietnia br. (środa), które poświęcone będzie tematowi „Decyzje lokalizacyjne i decyzje o warunkach zabudowy w świetle najnowszego orzecznictwa„. Omówi go – prawnik, administratywista, urbanista, trener, doktorant, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego.

Spotkanie odbędzie się w budynku przy ul. Szlak 65 (parter, sala konferencyjna), początek o godz. 10.00.

Pozdrawiam i zachęcam do udziału w spotkaniu

Mirosława Karkowska

Koordynator Forum

Fora, Forum Gospodarki Przestrzennej Gmin
Fora, Forum Gospodarki Przestrzennej Gmin
Font Resize
Kontrast Tytułów