Slider

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie Forum Ekologicznego Samorządu Terytorialnego, które odbędzie się 7 marca 2019 r. (czwartek), w godz. 10.00–13.00 na parterze w budynku Spółdzielni Handlowo-Usługowej przy ul. Szlak 65.

Temat spotkania: Wypełnianie sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Gościem Forum będzie Beata Fatyga – główny specjalista w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Od wielu lat zajmuje się gospodarką odpadami, weryfikuje przedkładane przez organy gmin sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Opracowuje decyzje administracyjne z zakresu gospodarki odpadami, przeprowadza kontrole podmiotów. Zajmuje się także Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.

Z poważaniem,

Agnieszka Majewska-Siwek – koordynator Forum

 

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie Forum Ekologicznego Samorządu Terytorialnego, które odbędzie się 7 lutego 2019 r. (czwartek), w godz. 10.00–13.00 na parterze w budynku Spółdzielni Handlowo-Usługowej przy ul. Szlak 65.

Temat spotkania: Możliwości pozyskiwania przez jst środków będących w dyspozycji WFOŚiGW.

Gośćmi Forum będą:  Kazimierz Koprowski – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Wiceprezes Anna Biederman-Zaręba.

Z uwagi na zainteresowanie tematem będzie to spotkanie wspólne z Forum Urzędników Europejskich.

Z poważaniem,

Agnieszka Majewska-Siwek

Koordynator Forum

Font Resize
Kontrast Tytułów