Slider

Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej z uwzględnieniem zmian w prawie o ochronie danych osobowych

data i miejsce: 29 stycznia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: osoby zatrudnione w samorządowych i państwowych podmiotach (kierownicy, szefowie jednostek), fundacjach  i stowarzyszeniach, a także osoby odpowiedzialne za prowadzenie archiwów zakładowych lub składnic akt

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: zapoznanie z treścią nowego rozporządzenia z 20.10.2015 r., omówienie problematyki brakowania dokumentacji, przybliżenie procedury niszczenia akt, przedstawienie dokumentacji niezbędnej przy brakowaniu, praktyczne ćwiczenia z zakresu tworzenia wniosku na brakowanie.

Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie: typowania dokumentacji do zniszczenia, naliczania okresów przechowywania akt, ustalania kategorii archiwalnej zgodnie z wykazami akt i weryfikacja kwalifikacji archiwalnej. Poznanie elementów wniosku na brakowanie i wiedza na temat sporządzenia koniecznych dokumentów.

prowadzący: specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor n. hum.
z zakresu archiwistyki, biegły sądowy, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS
w Lublinie, wieloletni pracownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego w Archiwum Państwowym
w Kielcach, prowadzi własną działalność gospodarczą z zakresu spraw kancelaryjno-archiwalnych.

program:

 • Co to jest brakowanie dokumentacji i kogo dotyczy? Pojęcie państwowej i samorządowej jednostki organizacyjnej.
 • Analiza procesu brakowania dokumentacji w świetle obowiązujących procedur Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz instrukcje archiwalne.
 • Niszczenie akt a brakowanie dokumentacji.
 • Zasady wnioskowania o ekspertyzę archiwalną.
 • Jak długo należy przechowywać akta w podmiocie (aspekt służbowy, kontrolny, socjalny i historyczny)?
 • Zasady celowości, adekwatności i niezbędności przetwarzania danych osobowych a usuwanie dokumentacji z danymi osobowymi.
 • Weryfikacja kwalifikacji archiwalnej.
 • Kto odpowiada za brakowanie akt w podmiocie i jak często należy je przeprowadzać?
 • Aktualne formularze i druki niezbędne przy brakowaniu (komplet materiałów do procedury).
 • Typowanie dokumentacji do zniszczenia – ćwiczenia praktyczne.
 • Sporządzanie wniosku na brakowanie – praca w zespołach roboczych.
 • Podsumowanie (pytania, dyskusja).

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 15.01.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 22 stycznia 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów