Slider

Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, czyli zasady i tryb zgodnego z prawem pozbywania się dokumentacji – warsztaty

10 października 2019 r., godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniu, które ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami i procedurą brakowania dokumentacji w samorządowych jednostkach organizacyjnych po zmianach w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i po wydaniu nowego rozporządzenia w tym zakresie.

ADRESACI:

Osoby zatrudnione w samorządowych i państwowych podmiotach odpowiedzialne za prowadzenie archiwów zakładowych lub składnic akt.

PROGRAM:

  • Brakowanie dokumentacji – definicja, założenia, przyczyny
  • Regulacje prawne dotyczące brakowania dokumentacji – stan po 1 listopada 2015 r.
  • Kwalifikacja archiwalna – zasady, sposób określenia, tryb zmian
  • Typowanie dokumentacji do brakowania i procedura brakowania dokumentacji wewnątrz podmiotu publicznego (postępowanie z dokumentacją kat. Bc, kat. B i kat. BE)
  • Opracowywanie spisów dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia
  • Procedura uzyskiwania zgody na brakowanie dokumentacji tradycyjnej
  • Sposób postępowania po uzyskaniu zgody na brakowanie dokumentacji

KORZYŚCI:

Pozyskanie wiedzy o zmianach w przepisach prawa regulujących wartościowanie współczesnej dokumentacji, ustalanie okresów jej przechowywania oraz procedurę brakowania. Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie sporządzania spisów brakowanej dokumentacji oraz wniosków o jej zniszczenie. Pozyskanie informacji o postępowaniu wewnątrz instytucji przy typowaniu dokumentacji do brakowania oraz o postępowaniu przed archiwami państwowymi.

PROWADZĄCA: 

doktor nauk humanistycznych, archiwista-praktyk, ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, funkcjonowania archiwów, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych, porządkowania dokumentacji; doświadczony trener oraz wykładowca uniwersytecki; długoletni pracownik sieci archiwów państwowych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”; współautorka książki „Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją” (Wydawnictwo C.H.Beck, 2018)

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 25 września 2019 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.).  Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 3 października 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Jolanta Przejczowska,  e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów