Slider

Bezpieczeństwo w korzystaniu z narzędzi IT – szkolenie dla pracowników administracji publicznej

23 września 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Codzienna praca w administracji publicznej (zarówno w jst jak i w instytucji kultury, instytucji pomocy społecznej, czy jednostce oświatowej) powoduje, że niemal codziennie jesteśmy w kontakcie z danymi poufnymi, wrażliwymi, w tym danymi osobowymi, które po wejściu RODO podlegają szczególnej ochronie.

Proponowane szkolenie ma na celu wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie zabezpieczania dostępu do dokumentów tworzonych w aplikacjach biurowych (m.in. w pakiecie Ms Office), ale także dokumentów spakowanych oraz utworzonych jako pliki pdf.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jaki sposób chronić te dokumenty przed otwarciem i/lub edycją przez nieautoryzowane osoby, jakie zagrożenia mogą być związane z przesyłaniem informacji drogą elektroniczną, w jaki sposób mogą bezpiecznie wysyłać dokumenty, oraz w jaki sposób zadbać o to, by dane współadresatów wiadomości nie zostały udostępnione bez ich zgody. W trakcie ostatniej części szkolenia uczestnicy dowiedzą się także, jakie są metody zabezpieczenia komputera lokalnego przez nieautoryzowanym dostępem, zarówno w zakresie rozwiązań sprzętowych, jak i programowych.

Szkolenie ma charakter praktyczny  (praca przy komputerach w pracowni informatycznej).

ADRESACI:

Pracownicy administracji publicznej na dowolnym stanowisku.

PROGRAM:

  1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia.
  2. Zabezpieczanie dokumentów w aplikacji Ms Office.
  3. Szyfrowanie dokumentów spakowanych oraz zabezpieczanie plików PDF.
  4. Bezpieczne wysyłanie dokumentów i treści pocztą elektroniczną.
  5. Zabezpieczanie komputera i urządzenia mobilnego przed nieautoryzowanym użyciem.
  6. Pytania i odpowiedzi.
  7. Zakończenie szkolenia.

KORZYŚCI:

Osoby uczestniczące w szkoleniu będą mogły zapoznać się z praktycznymi aspektami kontroli bezpieczeństwa przy korzystaniu z rozwiązań IT, w tym przy korzystaniu z aplikacji biurowej, przekazywania dokumentów drogą elektroniczną, codziennego korzystania z komputera. Szkolenie ma wykształcić dobre praktyki z zakresu korzystania z komputera, m.in. w zakresie zgodności z polityką ochrony danych osobowych (RODO).

PROWADZĄCY:  

Koordynator projektów z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych, w tym przede wszystkim nauczania podstaw programowania. Ekspert z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu. Trener kompetencji cyfrowych, przede wszystkim w zakresie aplikacji biurowych, nauczania programowania oraz programowania w Java Script.

CENA:

450 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 19.09.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Osoba kontaktowa w sprawie szkolenia: Dorota Oleksiuk, adres email: dorota.oleksiuk@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów