Slider

Awans zawodowy nauczycieli według przepisów obowiązujących od 1 września 2019r.

27 września 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas którego przedstawione zostaną najnowsze przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, w tym m.in. wymagań kwalifikacyjnych uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, zadań dyrektora i opiekuna stażu, obowiązującej dokumentacji, postępowania egzaminacyjnego oraz obowiązujących procedur postępowania.

ADRESACI:

Przedstawiciele organów prowadzących , dyrektorzy szkół oraz nauczyciele wszystkich etapów awansu zawodowego i każdego poziomu edukacji.

PROGRAM:

 1. Omówienie stanu prawnego obowiązującego od 1 września 2019 r. oraz przepisów przejściowych
  w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.
 2. Warunki nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu, w tym omówienie zasad dotyczących spełnienia wymagań kwalifikacyjnych.
 3. Powinności nauczyciela w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu.
 4. Zadania dyrektora oraz rola opiekuna stażu.
 5. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz zakończenie stażu.
 6. Omówienie wymagań na kolejny stopień awansu zawodowego zgodnie z rozporządzeniem.
 7. Zasady poprawnego przygotowania dokumentacji załączanej do wniosku o wszczęcie postępowania
  na kolejny stopień awansu.
 8. Postępowanie egzaminacyjne oraz kwalifikacyjne wg nowych zasad.
 9. Przykłady działań potwierdzających spełnienie wymagań na kolejny stopień awansu.
 10. Procedury i przebieg postępowania.
 11. Konsultacje.

KORZYŚCI:

Zdobycie kompetencji ułatwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego, poszerzenie wiedzy w zakresie przepisów oraz procedur związanych z awansem zawodowym. Ponadto uczestnicy uzyskają również odpowiedzi na zadane pytania i będą mieli okazję wyjaśnienia wątpliwości w zakresie omawianego tematu.

PROWADZĄCA:

prawnik, główny specjalista Kuratorium Oświaty w Krakowie ds. awansu zawodowego , wieloletni praktyk
i ekspert w omawianym zakresie.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 13 września 2019 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.).
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 20 września 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

 

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia. 

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

 

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia:

Jolanta Przejczowska,  e-mail:  jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów