Slider

Awans zawodowy według nowych zasad. Jak profesjonalnie przygotować się do uzyskania kolejnego stopnia awansu – praktyczne porady (Termin potwierdzony)

Data i miejsce: 16 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

Termin zgłoszenia do: 9 kwietnia 2019 r.

Adresaci:  dyrektorzy szkół oraz nauczyciele wszystkich etapów awansu zawodowego i każdego poziomu edukacji.

Korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw:  zdobycie kompetencji ułatwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego, poszerzenie wiedzy w zakresie przepisów oraz procedur związanych z awansem zawodowym. Ponadto uczestnicy uzyskają również odpowiedzi na zadane pytania i będą mieli okazję wyjaśnienia wątpliwości w zakresie omawianego tematu.

Prowadzący:  prawnik, główny specjalista Kuratorium Oświaty w Krakowie ds. awansu zawodowego, wieloletni praktyk i ekspert w omawianym zakresie.

Program:

 1. Analiza obowiązującego stanu prawnego oraz omówienie przepisów przejściowych w zakresie awansu zawodowego nauczycieli
 2. Warunki nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu, w tym omówienie zasad dotyczących spełnienia wymagań kwalifikacyjnych
 3. Powinności nauczyciela w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu
 4. Zadania dyrektora oraz rola opiekuna stażu
 5. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz ocena pracy dokonywana po zakończeniu stażu
 6. Omówienie wymagań na kolejny stopień awansu zawodowego zgodnie z rozporządzeniem
 7. Zasady poprawnego przygotowania dokumentacji załączanej do wniosku o wszczęcie postępowania na kolejny stopień awansu
 8. Postępowanie egzaminacyjne oraz kwalifikacyjne wg nowych zasad
 9. Przykłady działań potwierdzających spełnienie wymagań na kolejny stopień awansu
 10. Procedury i przebieg postępowania
 11. Konsultacje.

Cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 11.04.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika
w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

Opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów