+ 48 12 6335154    
 szkolenia@mistia.org.pl
  facebook
  twitter
Slider

Archiwizacja dokumentacji w urzędach stanu cywilnego

data i miejsce: 14 grudnia 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: kierownicy i pracownicy urzędów stanu cywilnego.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: zdobycie wiedzy nt. przepisów kancelaryjno-archiwalnymi w USC, postępowania z dokumentacją przechowywaną oraz wytwarzaną w urzędach stanu cywilnego, przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego oraz państwowego.

prowadzący: specjalista ds. ewidencji zasobu archiwalnego. Odpowiada za przejmowanie materiałów archiwalnych do Archiwum Narodowego w Krakowie oraz ich ewidencję. Doświadczony wykładowca w prowadzeniu szkoleń kancelaryjno-archiwalnych.

program:

  • Przepisy kancelaryjno-archiwalne w urzędzie stanu cywilnego. Zakładanie i prowadzenie teczek rzeczowych, rejestrowanie spraw oraz prawidłowe opisywanie teczek.
  • Porządkowanie i ewidencjonowanie akt o różnych kategoriach archiwalnych.
  • Standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych przed ich przekazaniem do archiwum państwowego.
  • Przekazywanie dokumentacji do archiwum urzędu stanu cywilnego, archiwum zakładowego oraz archiwum państwowego.
  • Podsumowanie szkolenia (pytania i dyskusja).

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 30.11.2018 r. – cena promocyjna  390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 7 grudnia 2018 r.

szkolenie zlecone: Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów