Slider

Archiwizacja dokumentacji projektów unijnych

data i miejsce: 7 lutego 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: osoby zainteresowane poznaniem zasad postępowania z dokumentacją projektów unijnych w świetle regulacji europejskich i polskich na każdym etapie jej obsługi: od bieżącego zarządzania do obsługi archiwalnej.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: pozyskanie wiedzy o rodzajach dokumentacji projektów unijnych, okresie jej przechowywania, sposobach zarządzania tą dokumentacją (rejestracja, grupowanie w akta spraw i teczki, klasyfikacja i kwalifikacja, obieg) oraz metodach jej porządkowania, przechowywania i brakowania.

prowadzący: doktor nauk humanistycznych, archiwista-praktyk, ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych; doświadczony trener oraz wykładowca uniwersytecki; długoletni pracownik sieci archiwów państwowych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”.

program:

 • Regulacje prawne dotyczące postępowania z dokumentacją projektów unijnych
 • Pojęcie dokumentu i dokumentacji oraz archiwizacji
 • Rodzaje i typy dokumentacji, w tym dokumentacji projektów unijnych
 • Wartość archiwalna dokumentacji (kwalifikacja, okresy przechowywania, sposób ich prawidłowego liczenia)
 • Systemy kancelaryjne i systemy wykonywania czynności kancelaryjnych (system tradycyjny i system EZD)
 • Zasady obsługi (obiegu) dokumentów oraz rejestracji spraw
 • Gromadzenie i przechowywania dokumentacji
 • Archiwizacja dokumentacji projektów unijnych (porządkowanie, ewidencjonowanie przekazywanie do archiwum)
 • Procedura brakowania dokumentacji
 • Procedura przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
 • Odpowiedzi napytania

cena:  440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 24.01.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa.

 

Termin zgłoszenia do: 31 stycznia 2019 r.

szkolenie zlecone: Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia:  Jolanta Przejczowska,  e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów