Slider

Archiwizacja dokumentacji projektów unijnych (Termin potwierdzony)

Data i miejsce: 5 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

Termin zgłoszenia do: 29 marca 2019 r.

Adresaci: osoby zainteresowane poznaniem zasad postępowania z dokumentacją projektów unijnych w świetle regulacji europejskich i polskich na każdym etapie jej obsługi: od bieżącego zarządzania do obsługi archiwalnej.

Korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: pozyskanie wiedzy o rodzajach dokumentacji projektów unijnych, okresie jej przechowywania, sposobach zarządzania tą dokumentacją (rejestracja, grupowanie w akta spraw i teczki, klasyfikacja i kwalifikacja, obieg) oraz metodach jej porządkowania, przechowywania i brakowania.

Prowadzący: doktor nauk humanistycznych, archiwista-praktyk, ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych; doświadczony trener oraz wykładowca uniwersytecki; długoletni pracownik sieci archiwów państwowych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”.

 Program:

 1. Regulacje prawne dotyczące postępowania z dokumentacją projektów unijnych
 2. Pojęcie dokumentu i dokumentacji oraz archiwizacji
 3. Rodzaje i typy dokumentacji, w tym dokumentacji projektów unijnych
 4. Wartość archiwalna dokumentacji (kwalifikacja, okresy przechowywania, sposób ich prawidłowego liczenia)
 5. Systemy kancelaryjne i systemy wykonywania czynności kancelaryjnych (system tradycyjny i system EZD)
 6. Zasady obsługi (obiegu) dokumentów oraz rejestracji spraw
 7. Gromadzenie i przechowywania dokumentacji
 8. Archiwizacja dokumentacji projektów unijnych (porządkowanie, ewidencjonowanie przekazywanie
  do archiwum)
 9. Procedura brakowania dokumentacji
 10. Procedura przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
 11. Odpowiedzi napytania

Cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 22.03.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone:  Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

Opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów