Slider

Archiwa zakładowe i składnice akt – szkolenie dla archiwistów zaawansowanych

12 września 2019 r., godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas którego uzyskają Państwo kompleksową wiedzę niezbędną na stanowisku archiwisty.

ADRESACI:

Osoby zatrudnione w archiwach zakładowych i składnicach akt.

PROGRAM:

  • Przepisy prawa regulujące postępowanie z dokumentacją
  • Instrukcja kancelaryjna i wykaz akt jako narzędzia pracy archiwisty
  • Porządkowanie dokumentacji w komórkach organizacyjnych
  • Porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym i w składnicy akt
  • Ewidencja zasobu archiwalnego (zakładanie, prowadzenie, korygowanie)
  • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
  • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego (podstawowe informacje).

KORZYŚCI:

Poznanie obowiązujących przepisów regulujących postępowanie z dokumentacją, instrukcji kancelaryjnej, wykazu akt, kwestii dotyczących porządkowania dokumentacji zdobycie wiedzy nt. ewidencji zasobu archiwalnego, brakowania dokumentacji oraz przekazywania materiałów do archiwum państwowego. Część wykładowa uzupełniona będzie ćwiczeniami.

PROWADZĄCA: 

Pracownik państwowej służby archiwalnej, wieloletni wykładowca z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla urzędników, pracowników państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz studentów uczelni wyższych (specjalizacji archiwalnej).

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 29 sierpnia  2019 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.).  Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 5 września 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Osoba do kontaktu: Dorota Oleksiuk mail:jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów