Slider

Archiwa zakładowe i składnice akt – materiały szkoleniowe (dla zaawansowanych)

data i miejsce: 21 lutego 2019 r. w godz. 10.00–14.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: archiwiści pracujący w archiwach zakładowych i składnicach akt.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: omówienie przepisów regulujących postępowanie z dokumentacją, zasad porządkowania dokumentacji w komórkach organizacyjnych oraz archiwach zakładowych i składnicach akt. Przedstawienie zasad ewidencji zasobu archiwalnego oraz brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

prowadzący: starszy archiwista w Oddziale Nadzoru Archiwum Narodowego w Krakowie.

program:

  • Przepisy prawa regulujące postępowanie z dokumentacją
  • Instrukcja kancelaryjna i wykaz akt jako narzędzia pracy archiwisty
  • Porządkowanie dokumentacji w komórkach organizacyjnych
  • Porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym i w składnicy akt
  • Ewidencja zasobu archiwalnego (zakładanie, prowadzenie, korygowanie)
  • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
  • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego (podstawowe informacje)

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 7.02.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa.

 

Termin zgłoszenia do: 14 lutego 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów