Slider

Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Ruszają konsultacje Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji rozpoczynają konsultacje Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Zanim przystąpimy do realizacji Programu, chcemy skonsultować naszą koncepcję i pomysły z wszystkimi, których nasze działania mogą dotyczyć.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny finansować będzie działania podejmowane przez organizacje społeczne w trzech obszarach:

Obszar 1. Prawa człowieka i równe traktowanie

Obszar 2. Sprawiedliwość społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu

Obszar 3. Demokracja lokalna i aktywność obywatelska

W ramach Programu priorytetami horyzontalnymi będą: ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz zaangażowanie młodzieży. Ponadto będziemy wspierać rozwój instytucjonalny organizacji obywatelskich.

Gorąco zapraszamy do podzielenia się z nami opiniami, uwagami i podpowiedziami:

 • jak Fundusz może odpowiedzieć na wyzwania i potrzeby społeczeństwa obywatelskiego w Polsce,
 • jakie działania powinien wspierać, by przyczynić się do trwałych zmian,
 • jak może uzupełnić istniejące instrumenty wsparcia instytucjonalnego dla organizacji pozarządowych.

Chcemy poznać opinie możliwie różnorodnych grup i środowisk. Czekamy na głosy zarówno przedstawicieli organizacji społecznych (działających w różnych częściach Polski, różnych obszarach tematycznych i o różnym światopoglądzie), jak i ich otoczenia – aktywistów działających w grupach nieformalnych, samorządowców, reprezentantów administracji publicznej, współpracujących z organizacjami przedstawicieli świata nauki czy mediów.

Zebrane opinie pomogą nam w wypracowaniu ostatecznego kształtu Funduszu.

Koncepcję Programu znajdziecie w MATERIALE DO DYSKUSJI.

W konsultacjach można wziąć udział:

 1. wypełniając ankietę on-line dostępną do dnia 30 stycznia 2020.
 2. biorąc udział w regionalnych spotkaniach  konsultacyjnych (zapisy tutaj):
  1. w Szczecinie (23.01) – rekrutacja do dnia 20 stycznia
  2. w Rzeszowie (24.01) – rekrutacja do dnia 21 stycznia
  3. we Wrocławiu (3.02) – rekrutacja do dnia 29 stycznia
  4. w Białymstoku (3.02)  – rekrutacja do dnia 29 stycznia
  5. w Łodzi (6.02) – rekrutacja do dnia 3 lutego

Zachęcamy do wypełnienia ankiety on-line oraz szybkiej rejestracji na spotkania – liczba miejsc ograniczona. Prosimy czekać na potwierdzenie zakwalifikowania się na spotkanie: będziemy wysyłać zawiadomienia wraz z programem pocztą elektroniczną.

Więcej informacji na stronie: www.aktywniobywatele-regionalny.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów