Slider

Administracyjna zmiana imienia i nazwiska. Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego w praktyce kierownika USC

13 czerwca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które pomoże rozwiać wiele wątpliwości związanych
z procedurą postępowania administracyjnego o zmianę imienia i nazwiska oraz odpowie na pytania dotyczące transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.

ADRESACI:

Kierownicy i pracownicy USC.

PROGRAM:

I. ADMINISTRACYJNA ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA

 1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres ustawy o zmianie imienia i nazwiska.
 2. Formy zmiany imienia i nazwiska w świetle definicji legalnych.
 3. Materialno-prawne przesłanki zmiany imienia i nazwiska.
 4. Zagadnienia proceduralne postępowania o zmianę imienia i nazwiska.
 5. treść i forma złożenia wniosku,
 6. dopuszczalność działania przez pełnomocnika, wymogi dotyczące pełnomocnictwa,
 • reprezentacja osób niemających pełnej zdolności do czynności prawnych (małoletni, ubezwłasnowolnieni),
 • postępowanie dowodowe,
 • redakcja decyzji,
 • wykonanie decyzji.

       5.Rozciągnięcie zmiany nazwiska na małoletnie dzieci.

II. TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO W PRAKTYCE KIEROWNIKA USC

 1. Pojęcie transkrypcji i rys historyczny tej instytucji.
 2. Zakres dokumentów podlegających transkrypcji.
 3. Zakres badania obcego dokumentu podlegającego transkrypcji.
 4. Dopuszczalność transkrypcji a skuteczność zagranicznego orzeczenia sądowego bądź administracyjnego inkorporowanego w treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.
 5. Przypadki odmowy transkrypcji – czy art .107 p.a.s.c. zawiera wyczerpujące wyliczenie podstaw odmowy transkrypcji?

KORZYŚCI:

 • Pozyskanie wiedzy m.in. na temat materialnoprawnych przesłanek zmiany imienia
  i nazwiska oraz zagadnień proceduralnych postępowania o zmianę imienia i nazwiska
 • Zdobycie informacji na temat zakresu dokumentów podlegających transkrypcji oraz zakresu badania obcego dokumentu podlegającego transkrypcji.

PROWADZĄCY: 

Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, doświadczony trener.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  30 maja 2019  r.  cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 6 czerwca   2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

 

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Agnieszka Majewska-Siwek adres email: agnieszka.majewska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów