+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

ABC Prawa zamówień publicznych – w praktyce

data i miejsce: 20 listopada 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I p. 31-019  Kraków

adresaci: osoby przygotowujące i przeprowadzające postępowania o udzielenie zamówienia publicznych oraz przedsiębiorcy ubiegający się o zamówienia.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: pozyskanie wiedzy nt. realizacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w praktyce, w tym m.in. definiowania potrzeb zakupowych, organizacji postepowania, elektronizacji zakupów, weryfikacji zdolności wykonawców w zakresie należytego wykonania zamówienia, ustalania kryteriów  oceny ofert oraz poprawnego sporządzania umów.

prowadzący: specjalista prawa zamówień publicznych, z doświadczeniem pracy w Urzędzie Zamówień Publicznych w Departamencie Prawnym oraz Departamencie Kontroli, obecnie wspólnik Kancelarii Prawnej, wykładowca na studiach podyplomowych, autor wielu publikacji z tematyki zamówień publicznych.

program:

 • Zasady prawa zamówień publicznych – analiza otoczenia biznesowego
 • Planowanie i definiowanie potrzeb zakupowych (konsolidacja, harmonogramy, szacowanie wartości)
 • Przygotowanie postępowania zakupowego:
  – analiza rynku wykonawców (dialog techniczny, zapytanie o informację)
  – wybór trybu udzielenia zamówienia
  – opis przedmiotu zamówienia
 • Organizacja postępowania zakupowego:
  – właściwy dobór osób do komisji przetargowej
  – wspólne udzielanie zamówień
  – elektronizacja zakupów
 • Weryfikacja zdolności wykonawców do należytego wykonania zamówienia (badanie zdolności zawodowych, technicznych i ekonomicznych)
 • Kryteria oceny ofert:
  – zasady formułowania kryteriów
  – praktyczne przykłady zastosowania kryteriów pozacenowych, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów jakościowych oraz kosztów cyklu życia
 • Umowa:
  – ukształtowanie partnerskich relacji inwestora i wykonawcy
  – monitorowanie zobowiązań wykonawcy określonych w treści złożonej oferty
  – wybór optymalnego sposobu rozliczenia umów
  – granice dopuszczalnych zmian umów
 • Odpowiedzi na pytania, dyskusja.

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 6.11.2018 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 5 dni przed terminem spowoduje obciążenie Państwa 50% kosztów ogólnych.

Termin zgłoszenia do: 13 listopada 2018 r.

szkolenie zlecone:  Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl